Konsulttjänster

Här nedan ser Ni en översikt över de konsulttjänster som vi ”levererar”.

ÖVERSIKT

Nedan ser ni en översikt över de olika generella typerna av konsultinsatser som vi utför. Beroende på vilken typ av förbättring du vill åstadkomma eller vilken typ av problem du har så kan vi med vår bakgrund och de kompetenser vi har kombinera detta till ett paket som passar dig. Det viktiga är att alla konsultinsatser i slutänden ska leda till någon form av kompetenshöjning i ditt företag och därför är ditt engagemang oundvikligt. Konsultarbeten där det köpande företaget inte är aktivt leder sällan till en bestående effekt. 

 

 

Web designer at work

FÖRBÄTTRING AV LEDNINGSSYSTEM

Att bygga ett ledningssystem är som att bygga ett hus. Det ska byggas från grunden. Problemet är att inget hus bli fullständigt färdigt. Det behövs alltid någon typ av anpassning eller förbättring som den som byggde huset inte tänkte på när det byggdes. Skulle sedan grunden inte vara riktigt gjord… Kontakt oss med en förfrågan om du har behov av någon förbättring eller en övergripande genomgång. Vi kan göra korta gap-analyser såväl som kompletta genomgångar.

multipurpose business woman on the grey background

INTERNUTBILDNING

Internutbildningar är många gånger (kostnads)effektiva om det omfattar flera personer. Vi kan genomföra internutbildningar i bl a de produkter som finns på vår produktsida

Young people putting their hands on top of each other symbolizing unity and teamwork. Diverse group of students stacking their hands.

PROJEKTLEDNING

unterwegs im nostalgischen Blechauto

KUNDTILLFREDSSTÄLLELSE

  • Behöver du aktuell information om vad dina kunder tycker i realtid ?
  • Gjorde du din senaste undersökning av vad dina kunder tycker ”nyligen” d v s för +2 år sedan?

Det behöver inte vara svårt, dyrt eller komplex att ta reda på vad dina kunder tycker, men för att du ska få ett effektfullt resultat bör frågorna och alternativen vara genomtänkta. Låt oss hjälpa dig att få fram aktuell information om vad dina kunder tycker och låt oss hjälpa dig att införa ett standardiserat arbetssätt.

Close of businessman hand holding cube figure as symbol of innovation. 3D rendering

FÖRBÄTTRINGSAKTIVITETER

kvalitet

REKLAMATIONSHANTERING

två affärsmän planerar ett projekt

PROBLEMLÖSNING I 8 STEG - 8D

gammal metall säker

RESERV