Internrevision IATF 16949

Bättre processförståelse och mer kraftfull

INTERNREVISION ENLIGT IATF 16949

VARFÖR

Det är inte lätt att göra internrevision, och att göra bra interna revisioner är en konst. Bilindustrin har upplevt detta och därför har IATF (International Automotive Task Force) skärpt kraven i den nya fordonsstandarden IATF 16949: 2016. I avsnitt 7.2.3 och 7.2.4 ställs nya krav på (formell) kompetens och i 9.2 ökade krav för planering och genomförande av interna revisioner, inklusive produktrevisioner och leverantörsbedömningar. Eftersom de nya kraven är baserade på ett PDCA-tänkande enligt principerna i ISO 9001, har vi valt att betona kraven i avsnitt 5, 9 och 10. 

VEM

Alla företag oavsett bransch som sysslar med serieproduktion i större antal tjänar på att genomföra interna revisioner enligt krav i IATF 16949. Som minst bör två personer ha utbildning som internrevisorer och för större företag bör som en tumregel bör 3-5 % av antalet anställa ha kompetens som internrevisor. 

VAD

Därför har vi utvecklat den här tre dagars träningen där vi följer de nya kraven i IATF 16949 och ISO 9001: 2015 och vad dessa krav innebär när vi genomför olika typer av revisioner. För att få en holistisk vision går vi också igenom vad ISO 19011 betyder, vilket är ett av de nya kraven i 7.2.3. Kursmaterialet är baserat på material som utvecklats av VDA QMC i Tyskland.

 • Huvudändringar jämfört med 9001: 2008. Historisk granskning
 • Villkor och definitioner (Kapitel 3), Organisation (4)
 • Ledarskap (5)
 • Prestationsbedömning (9) och förbättringar (10)
 • Företagsledning (8)
 • Planering (6) och Support (7)
 • ISO 19011; Planering och genomförande av revisioner
 • Kunskapsprov

"VINST"

Vinsten av att göra interna revisioner mot krav i IATF 16949 är bl a:

 • Fokus på nyckeltal och effektiva processer
 • Konkreta krav på kundtillfredsställelse
 • Krav på processägare.
 • Krav på uppföljning från ledningen
 •  Förbättrad leverantörskvalitet.
 • mm

Kraven i IATF 16949 har medfört att andra branscher har utvecklat egna liknande krav och och det finns företag även utanför fordonsbranschen som har valt att tillämpa ”16949” p g a dess skärpa.