IATF 16949:2016

IATF 16949 är ett ledningssystem för effektiv styrning av verksamheten

Översikt

Med ett ledningssystem enligt IATF 16949 uppfyller du krav från kunder med högt ställda krav på kvalitet och produktivitet. Det innebär krav på processtyrning, uppföljning av verkan och effektivitet och engagerade och motiverade medarbetare.

Litteratur

IATF 16949:2016 finns som svensk översättning och säljs via vår webshop. Den är på 60 sidor och innehåller c:a 125 tilläggskrav (nya urbriker) till de krav som redan finns i ISO 9001:2015.

Utbildning

Vi utbildar Er i innehåll i IATF 16949 (2 dagar) och internrevision enligt IATF 16949 (och ISO 19011). Internrevisionskursen är på 3 dagar och förutsätter minst en dags utbildning i krav i IATF 16949.

Revision/Konsultation

 Vi är av IATF certifierade revisorer mot IATF 16949:2016 och gör frekventa oberoende tredjepartsrevisioner för flera certifieringsorgan. Vill ni ha en oberoende granskning av Er verksamhet gör vi det och vi gör gärna gap-analyser innan ni ansöker om eller har börjat Er process för cerifiering mot IATF 16949.

Kursplan IATF 16949:2016

Datum
Utbildning
PLATS
lediga platser
pris
ANMÄLAN
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 1
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2
Row 2