Hantering av Corona/Covid-19 – Viktig information

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Okategoriserade

VI ARBETAR VIDARE.....

När detta skrivs i slutet av mars 2020 håller Sverige på att stanna. Bransch efter bransch, företag efter företag inför reseförbud, besöksförbud och (korttids)permitteringar. Vi hoppas alla att dessa restriktioner blir kortvariga och att den sammanlagda påverkan på samhället och att belastningen på sjukvården blir så låg som bara möjligt. Långsiktig god folkhälsa är av största betydelse för utveckling av industri och samhälle. Därför arbetar vi vidare enligt följande….

 1. Upprätthållande av kompetensutveckling
 2. Tillämpning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer
 3. Långsiktig Produktutveckling
 4. Förlängd kredittid – 90 dagar (NYTT)

Upprätthållande av kompetensutveckling

Kompetensutveckling är nödvändig för långsiktig samhällsutveckling och industriell konkurrenskraft. Vår uppgift är att tillhandahålla kompetensutveckling baserat på material framtaget av den tyska fordonsbranschens (Europas ekonomiska motor) standard- och utbildningsinstitut VDA QMC översatta till svenska och anpassade till svenska förhållanden. Vi kommer därför att bedriva vår verksamhet vidare och försöka så långt som möjligt följa vår kursplaner samtidigt som vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Tillämpning av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillämpar dessa i samarbete med vår samarbetspartner Elite Hotel enligt följande:

 1. Vi genomför inga utbildningar med fler deltagare än vad som rekommenderas.
 2. Vi planerar och genomför inga utbildningar i någon av Sveriges storstadsregioner.
 3. Vi tillser möjlighet till god handhygien i samband med kursgenomförande
 4. Vi möblerar kurslokalen och lunchsittningar för ett säkert avstånd mellan kursdeltagare.
 5. Vi håller inga gemensamma middagar.
 6. Vi kommer avvisa kursdeltagare som uppvisar symptom liknande de för Corona, influensa eller förkylning.

Din trygghet är av största betydelse för oss och vi hoppas att dessa åtgärder blir mycket kortvariga. 

Långsiktig produktutveckling

Detta är den långsiktigt kanske den viktigaste komponenten.

Under stilleståndstiden kommer vi att disponera tiden till fortsatt produktutveckling och framtagning av material för vidare kompetensutveckling för Svensk Industri genom översättning av litteratur, utveckling av nya kurser, utveckling av instruktionsfilmer, och distanskonsultarbete inom bl a följande områden:

 1. Feleffektanalys och riskanalys; FMEA
 2. Kvalitetssäkringsverktyg; Automotive Core Tools (ACT)
 3. Produktsäkerhet/Produktintegritet
 4. Kundspecifika krav
 5. Processyn/Processtyrning
 6. Mognadsgrad vid produktframtagning; MLA.
 7. Tillförlitlighet
 8. mm

Förlängd kredittid

Vi förlänger kredittiden till 90 dagar på fakturor till alla som antingen går någon av våra utbildningar eller anmäler sig till någon av våra utbildningar under perioden 1. mars – 1.a augusti 2020. Detta gäller även för företag som under denna period vill satsa på kompetensutveckling och önskar boka internutbildning i ”egna” lokaler.

Vi vill bidra till att hålla Sverige rullande på ett säkert sätt för långsiktig folkhälsa.