Formula Q

Volkswagens krav på kvalitetsstyrning av leverantörer

Volkswagens Kundspecifika Krav (CSR) - Formula Q

Har Ni ett företag i VW-koncernen som kund? Då bör ni försöka förstå Formula-Q.

VAD

Majoriteten av tillverkare av ”Fordon på väg” har någon typ av tilläggskrav (kundspecifikt krav; CSR) till de generella kraven på kvalitetsstyrning för leverantörer; IATF 16949.

Volkswagenkoncernens kundspecifika krav heter Formula-Q och innehåller följande delar:

  • Formula Q Konkret
  • Formula Q  Integrering av nya produkter
  • Formula Q Kapabilitet (med appendix Processrevision)
  • Formula Q Kapabilitet mjukvara (extrakt)

Formula Q refererar också till divisionsspecifika krav för t ex personbilar, lastbilar etc.

VARFÖR

VW koncernen är totalt sett världens största tillverkare av ”fordon på väg” och består av en mängd företag i olika delar av världen och inom olika kundsegment.

För att kunna styra dessa företag på ett effektivt sätt enligt ”Lean-principer” krävs en hög grad av samordning och ett maximalt utnyttjande av möjliga gemensamma komponenter. 

Därför har VW koncernen utvecklat Formula Q till att bli ett ”paraplykrav” där gemensamma krav för samtliga företag i koncernen finns upptagna. Till detta finns som tidigare nämnts nedbrutna krav på respektive ”division” och företag.

VILKA

I de flesta företag som vill leverera till Volkswagen eller något bolag i VW koncernen bör sätta sig in i vad Formula Q innebär och på vilket sätt som Formula-Q tillsammans med krav från respektive tillverkande företag kan ha för att förstå  vilka som berörs konkret: 

  • Ledningsgrupp/VD
  • Kvalitet
  • Inköp/Leverantörsutveckling
  • Produktion
  • Produkt- och Processutveckling
  • m fl.

Oavsett ni tillhörhör fordonsbranschen eller ej har ni nytta av att införa (delar av) IATF 16949 i Er verksamhet om Ni är intresserade av ständiga förbättringar och eller utveckling.

UTBILDNING

FRANKFURT, GERMANY - SEP 19, 2019: New Audi e-tron car showcased at the Frankfurt IAA Motor Show 2019. - Image

VDA QMC har tagit fram en två-dagars utbildning som vi kräver behörighet från VW Academy. Vi har den behörigheten och kan genomföra öppna utbildningar eller intern utbildning hos Er på förfrågan.

Vi går igenom innehållet i de olika delarna i Formula Q och ser hur de samspelar med kundspecifika krav på nedbruten nivå, t ex Traton CVS 10 och Scania 3868.