FMEA - Information

Vi har bl a översatt ”boken” till svenska. Vilka vet mer om ”nya FMEA” än oss?

Feleffektanalys - FMEA

Kan du prioritera dina risker kan du också mer effektivt arbeta med förbättringar

VAD

En feleffektanalys, FMEA är ett sätt att fastställa risker för t ex en produkt, en process eller ett system. Istället för att låta enbart diskussioner och starka individer påverka prioriteringsordningen för risker för en företeelse utgör en FMEA ett standardiserat sätt att komma överens.

I den nya versionen av FMEA utvecklad av AIAG & VDA har sättet att slutligen värdera riskerna förbättrats med syftet att få metoden att bli en motor i ett kontinuerligt arbete med riskminimering och förbättringar. Fem ”V” utgör grunden för arbete med FMEA enligt den nya modellen

 • Varför gör vi FMEA
 • Vad har vi 
 • Vem behöver vara med i gruppen
 • Vilka uppgifter behöver utföras
 • Vilka Verktyg används

VARFÖR

En feleffektanalys (FMEA) är en tvärfunktionell, systematisk, kvalitativ och analytisk metod avsedd att:

 •  utvärdera möjliga tekniska risker för fel i en produkt eller en processanalysera
 • orsakerna och effekterna av sådana fel
 • dokumentera förebyggande och upptäckande åtgärder

FMEA kan/bör utföras/uppdateras när t ex .

 • framtagning av en ny produkt eller process, 
 • en ny affärssituation, 
 • ett nytt projekt
 • mm

VILKA

Kunskap och kompetens i FMEA bör innehas av många personer i ett företag. Med den nya metoden blir det än mer angeläget att tillse att kompetens genomsyrar företaget från  personer som sysslar med någon form av utveckling via projektgrupper till företagets ledningsgrupp och detta oavsett om det gäller tekniska produkter eller administrativa tjänster

”Högsta ledningen bär ansvaret för införande av FMEA. I grunden är det högsta ledningen som bär det slutliga ansvaret för identifierade risker och föreslagna riskminskningsåtgärder i FMEA”

VÄRDE

Vi ger Er värde i våra FMEA utbildningar och bygger våra utbildningar på material från VDA QMC och har även tagit fram eget material. Därför tillhandahåller vi fyra alternativ av utbildning, beroende på behov och bakgrund:

 • Översikt, 1 dags översiktsutbildning för personer med viss kunskap om FMEA sedan tidigare.
 • Uppgradering (VDA 441); En dags uppgraderingsutbildning för personer som har utbildning i tidigare 5-stegs modell från VDA (VDA 4)
 • Grund (VDA 442); Två dagars grundutbildning för personer som ska arbeta med riskanalys, men och som har begränsad kunskap sedan tidigare
 • Koordinator; Den nya metoden stödjer bättre än tidigare FMEA-generationer ett kontinuerligt arbete med riskminimering. Denna tre dagars utgår från två-dagars kursen (442) och vi har dessutom lagt till ständig riskminimering, koordinering, konflikthantering mm.  (under utveckling).

VERKTYG

I den nya metoden är struktur och logik om möjligt ännu viktigare än i de föregående. Vi använder som regel MS Excel i våra utbildningar. Det finns programvara som kan användas, men i dagsläget är det få programvaror som är uppdaterade enligt AIAG & VDA FMEA och det finns ingen programvara på svenska. Vi använder tillsvidare Excel med svenska menyer och svensk text i våra utbildningar. Beroende på kundkrav ska de FMEA som levereras i samband med produkt och processegenskaper vara på antingen svenska eller engelska.