Feleffektanalys - FMEA

FMEA har använts i industrin sedan 1950-talet. Nu finns en förbättrad version

Översikt

Det finns många sätt att göra förebyggande riskanalyser på , men den mest vedertagna är FMEA, Feleffektanalys. En FMEA kan göras för system, produkt eller process och i samtliga fall analyseras Feleffekt, Sannolikhet och Upptäckbarhet. Nu finns en förbättrad variant framtagen som gör förbättrar det slutliga resultatet. En kortfattad beskrivning av innehållet finns även i ”Whitepaper” (pdf).

Litteratur

Amerikanska AIAG (som tagit fram tidigare versioner) har tillsammans med VDA QMC bedrivit ett projekt sedan 2017 och resulterat i en kraftigt modifierad metod. Bland annat har ett arbetssätt i sju steg införts och en ny prioriteringsordning för det slutliga resultatet. Vi har tagit fram den svenska översättningen på som är på 236 sidor. 

Utbildning

Vi arbetar för närvarande tillsammans med vår licensgivare VDA QMC med framtagning av material för två varianter av 1-dags utbildning och en 2-dagars grundutbildning. Vi kommer också sannolikt under hösten 2020 att erbjuda en 3-dagars  ”FMEA-facilitator” utbildning, med extra fokus på rollen som koordinator av projekt för ständig riskminimering med t ex FMEA.

Revision/Konsultation

Den nya metoden är något mer komplex att genomföra, men samtidigt enklare när väl den nya 7-stegs modellen är förstådd, och borgar samtidigt för ett säkrare resultat. Det är också väsentligt att frekvent se över genomförda FMEA och där det är möjligt gruppera dem i familjer och utnyttja s k bas-FMEA. Vi hjälper Er med att se över processen för översyn och förbättring av Ert arbetssätt (facilitering) baserat på bl a familje-FMEA och bas-FMEA.