News

NY VERSION AV VDA 6.3:2023

VDA 6.3:2023 SLÄPPS i JANUARI

I januari 2023 släpper VDA QMC den nya versionen av VDA 6.3: 2023 på engelska.

Innehållet är i stora drag detsamma som tidigare, men boken har blivit betydligt tunnare och bl a har följande förändringar gjorts:

 • Mjukvaruaspekter beaktats nu i frågeformuläret.
 • Innehållet har harmoniserats med ytterligare VDA-metoder, t ex Automotive SPICE® och kvalitetssäkring av mognadsnivå för nya produkter (VDA MLA).
 • Krav på inköpsaktiviteter har adderats till i P3 och P4.
 • Specifikation av revisorns kvalifikationer har ändrats
 • Möjlighet till genomförande av distansrevisioner har lagts till.
 • Kapitel 4 (”Revisionsprocess”) strukits, eftersom innehållet ingår i ISO 19011.
 • Kapitel 8 (”Processrevision tjänster”) strukits från VDA volym 6.3.
 • Kapitel 10 (”Bästa praxis/lärdomar”) har strukits.
 • Utvärdering av transport och materialhantering (EU7) har utelämnats.
 • Vissa frågor med särskild betydelse (*-frågor)  har omdefinierats
 • Vissa frågor kring potentialanalysen omfördelats.

Översättningsarbetet har påbörjats och vi räknar med att ha en ny svensk version tillgänglig i januari 2023. Utbildningar på svenska räknar vi med att kunna genomföra med start i mars 2023.

Utbildningsmaterialet är nu också kraftigt ändrat och mer praktiskt utformat. Läs mer om det här.

More to explorer

Kategorier