Download

Här kan du ladda ned filer som vi delar med oss av i utbildningssyfte.

NEDLADDNING AV MATERIAL

Vi delar gärna med oss av en del av de material som vi utvecklar och som kan vara till nytta för våra kunder och användare. I de fall vi arbetar med copyrightskyddat material eller då materialet skulle kunna skada oss eller någon av våra kunder, kan vi bara dela med oss av utdrag eller maskade dokument. All användning och tillämpning av nedladdat material sker på användarens eget ansvar. 

PROCESS FMEA GRUNDKURS

iStock_000046159444_Small

Här nedan kan du ladda ladda ned den Excel-fil som vi använder vid våra utbildningar i Process-FMEA Den är fortfarande i prototypversion, men är byggd enligt 7-stegs-modellen och kan användas (med vissa förbättringar) i det interna FMEA arbetet.

AUTOMOTIVE CORE TOOLS

Här kan du ladda ned aktuellt kursprogram och extra utbildningsmaterial till kursen AUTOMOTIVE CORE TOOLS.

PSCR - REPRESENTANT FÖR PRODUKTINTEGRITET

Close up of male architect hands making model house. Man architect working in the office.

Här kan du ladda ned aktuellt kursprogram och utbildningsmaterial till kursen PSCR – Representant för produktintegritet.

PSCR - UPPGRADERING

Strong determination managing risk and uncertainty with a large elephant climbing a rope high in the sky as a symbol of vision and being driven to succeed and overcoming fear for goal success.

Här kan du ladda ned aktuellt kursprogram och utbildningsmaterial till kursen 1-dags  PSCR – Representant för produktintegritet uppgradering. Detta kan vara aktuellt för de som tidigare har gått den äldre kursvarianten (PSB/PSR), men där kunder kräver PSCR.

MLA - MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER

I slutet av 2022 har en  utgåva av MLA – Mognadsgrad för nya produkter att publiceras av VDA QMC. Den är nu nästan översatt och vi räknar med att den kommer att finnas till försäljning på svenska under hösten 2023. För att underlätta förståelsen för quizzen i Automotive Core Tools publicerar vi därför ett utdrag ur den föregående utgåvan från 2010, som ni kan ladda ned här.

VDA 6.3 UPPGRADERING 2023

I januari 2023 togs en ny utgåva av VDA 6.3 – Processrevision fram. Boken är kraftigt bantad, men har i stora drag samma innehåll som tidigare. De som tidigare har gått utbildning i 2016 års version kan uppgradera den till den nya versionen genom deltagande i en 4h distansutbildning. Materialet till den kursen och agendan kan ni ladda ned här. Boken får ni vid kursdeltagande i VDA 6.3.