Distansutbildning i FMEA, Core Tools mm

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserade

VDA QMC har nyligen öppnat för möjligheter att genomföra vissa utbildningar  som distansutbildning. Till dessa hör bl a :

  • AIAG & VDA FMEA Uppgradering (441)
  • Automotive Core Tools (417)

Vi undersöker f n möjligheten att med lämpligt val av verktyg/mjukvara/molntjänst genomföra detta, men av flera skäl kommer detta att vara möjligt tidigast till sommaren 2020. Vissa (kortare) utbildningar är mycket lämpliga för genomförande i kortare avsnitt på distans medan andra inte är lämpliga. Vi anser fortfarande att kompetensutveckling sker bäst som personliga möten och kommer även efter att covid-19 pandemin har minskat i omfattning att förorda öppna utbildningar eller interna företagsutbildningar, men kommer att öka graden av distansutbildning som komplement.