Nyheter beträffande produkter och produktutveckling

NYA BÖCKER PÅ SVENSKA

FLERA NYA BÖCKER ÖVERSATTA TILL SVENSKA Under den pågående pandemin har vi investerat tiden i produktframtagning och har översatt eller håller på att översätta följande böcker till svenska.VDA 2, Maj…

Fortsätt läsa NYA BÖCKER PÅ SVENSKA

CSR – Kundspecifika Krav nu på svenska

Nu finns VDA QMC:s publikation CSR - Kundspecifika krav översatt till svenska VDA QMC har 2018 omarbetat sin "guideline" för integrering av s k kundspecifika krav i ett ledningssystem för…

Fortsätt läsa CSR – Kundspecifika Krav nu på svenska

Kvalitetssäkring av leveranser – VDA 2

VDA QMC har i juni publicerat en ny version av handboken/volymen för PPA - Process för produktgodkännande som harmoniserats med motsvarande handbok från amerikanska AIAG (PPAP). Boken är lämnad för…

Fortsätt läsa Kvalitetssäkring av leveranser – VDA 2