Revisioner

Bra revisioner ger dig möjlighet till ständiga förbättringar.

”Älska dina avvikelser” sa en känd företagsledare för en tid sedan. Bra interna revisioner hjälper dig att identifiera brister som du därefter kan prioritera och därmed förebygga att potentiella risker blir verkliga problem. 

Därför ska du anlita oss för interna revisioner eller utbildning i revisionskompetens

iStock_000013283796_Small

Allmänt

Revisioner i verksamheten, oavsett om det gäller interna revisioner eller leverantörsbedömningar är som att ha vassa köksknivar verktyg i redskap i redskapsboden. Ju bättre verktyg desto bättre resultat. Vi har mångårig kompetens av flera olika typer av revisioner och vi kan verktygen. Vi behärskar ISO 19011, VDA 6.3, IATF 16949, ISO 9001 och flera andra metoder och system. Vi hjälper Dig att slipa dina knivar.

iStock_000045953520_Small

Revisionsprogram

För att lyckas med såväl interna revisioner som leverantörsbedömningar är det av största vikt att det finns en långsiktighet. Denna långsiktighet bör utgå från risk (eller möjligheter) i leverantörsledet, i projekt i organisationen i produktionen eller produktframtagnings-processen. Vi hjälper Er med utbildning eller system för utformning och framtagning av revisionsprogram.

Young woman looking on the black board with mathematical formulas and calculations. Bright idea, way of thinking, discovery and challenge concept.

Planering

Är bara revisionsprogrammet fastställt på goda grunder är planeringen enklare att göra. Det blir enklare att fokusera på rätt områden och det blir även enklare att göra rätt avgränsningar. Det finns alltid små detaljer som går att slipa på och vi hjälper dig att se till att programmen blir bra och att de baseras på rätt grunder och leder till effektiva revisioner.

  •  
skeptisch blickende Frau mit Buch und Lupe

Förberedelser

God förberedelser är A och O i genomförandet av revisioner. Med rätt förberedelser blir genomförandet effektivare och stickprov och resultat blir bättre utförda. Rapporteringen blir enklare och effektivare och uppföljningsarbetet blir lättare. I ISO 19011 beskrivs förberedelsearbetet ingående och vi visar hur ni gör i praktiken. 

young ballet dancer jumping on a lilac background. Ballerina is wearing in blue dress and pointe shoes. The outline shooting - silhouette of girl with smoke effect

Genomförande

Att genomföra en bra revision är en konst. Även om det i grunden egentligen bara finns två sätt att fråga på (öppna och slutna frågor) så är psykologin av största vikt och förmågan att få motparten med sig i samtalet/intervjun/diskussionen. Vi visar via exempel hur vad som är en bra revision/diskussion och vad som inte är det.

Portrait of young business people on grey background

Rapportering

Rapporteringen är den del av revisionsarbetet som oftast är sämst utförd. En bra revisionsrapport ska i detalj vara möjlig att förstå efter sex månader och är en input till revisionsprogrammet. Vi visar vad en bra rapport består av för delar och hur det kan effektiviseras.