Automotive Core Tools för revisorer

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserade

Krav för förnyelse av VDA 6.3 certifiering

Fordonsindustrin har generellt (de senaste åren) noterat att det finns svagheter beträffande kompetens för 1.a och 2.a parts revisorer, d v s internrevisorer och leverantörsbedömare. 

 

Därför har kraven skärpts vilket bl a finns beskrivet i kraven i IATF 16949:2016-7.2 och i VDA 6.3:2016 kapitel 3 och mot bakgrund av detta har det tagits fram en två-dagarsutbildning i ”Automotive Core Tools” som fr. o. m. 2020-01-01 är krav för förnyelse av VDA 6.3 behörighet. 

 

Kraven innebär att revisorer som vill förnya till licens ska ha tillräcklig kompetens genomtidigare genomförd utbildning och genomgå ett kunskapsprov på nätet. Mer information om detta finns på vår produktsida via länk nedan.

Se ytterligare information; Automotive Core Tools