Förnyelse av registrering för VDA 6.3

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Okategoriserade

Krav på kompetens i Core Tools

Processrevision enligt VDA 6.3 har sedan utbildningarna startade våren 2016 varit mycket framgångsrikt och vi har sedan dess utbildat c:a 300 revisorer i olika företag som levererar till fordonsindustrin.

För de som gått den fullständiga utbildningen inklusive examinering gäller denna i 3 år från examineringsdagen och generellt krävs endast att det har gjorts fem revisioner och minst tio revisionsdagar under de följande tre åren.

Sedan årsskiftet 2019/2020 gäller dessutom ett nytt krav för nyregistrering eller förnyelse som innebär det ska ska kunna finnas kompetens i att revidera Core Tools (FMEA, SPC; MSA/VDA 5 mm). Dessa krav har tillkommit därför att det i fordonsindustrin har noterat att det finns svagheter beträffande kompetens för 1.a och 2.a parts revisorer  inom detta område. Denna kompetens kan uppvisas genom: 

 

  1. Uppvisa kursintyg från en godkänd utbildning över minst två dagar i Core Tools OCH därefter göra ”Automotive Core Tools Quiz” (kostnadsfri) med godkänt resultat.
  2. Delta i utbildningen ”Automotive Core Tools” (VDA QMC 417) med godkänt kursprov.

Information om utbildningen i Automotive Core Tools hittar ni bl a i vår kursplan. Tillgång till ”Automotive Core Tools Quiz” kan ni få efter att ni skickat in kursintyg från genomgången utbildning och fått den godkänd av oss. Kontakta oss gärna för ytterligare information

Se ytterligare information; Automotive Core Tools