8D-Problemlösning i 8 Steg

8D är en vedertagen strukturerad metod för problemlösning

Översikt

Effektfull problemlösning är en av företagsledningens viktigaste uppgifter på alla nivåer i företaget och ska betraktas som en möjlighet att få till stånd hållbara förbättringar. Problemlösning enligt 8D är en allmänt vedertagen metod

Exempel på områden där den kan användas:

  • 0 -km klagomål
  • Fältklagomål/Fältfel
  • Interna och externa klagomål
desperate man crying under rain

Litteratur

  • Sammanfattning och mål
  • Process
  • Tillämpliga metoder och verktyg
  • Bedömningskriterier
  • Grundläggande krav
  • Kriterier för att uppnå förträfflighet
  • Möjligheter och risker

Metoden är i sig enkel, men det finns många risker i genomförandet och framförallt en risk för att inte rätt orsaker identifieras. Den nya boken och det nya utbildningsmaterialet hjälper till att förbättra effekterna i genomförandet av 8D.

8D-Problemlösning i 8 Steg finns som svensk översättning och är på 74 sidor och beskriver de 8 stegen i metoden på ett mer utförligt sätt inklusive rekommendationer för ett framgångsrikt arbete. Varje kapitel har utformats enligt ett standardiserat upplägg enligt följande:

Utbildning

Vi utbildar Er i 8D-metoden antingen som intern företagsutbildning eller vid öppna utbildningar (se kursplan nedan eller på separat sida). Vi har två utbildningar i vår portfölj; Utbildning för personer med god erfarenhet av 8D  på 1 dag en 2-dagars utbildning som är mer grundläggande och genomgripande.

Speaker / Trainer

Revision/Konsultation

8D-metoden är i allmänhet självinstruerande, men vid behov kan vi granska Era rapporter och åtgärder och se över förbättringsmöjligheter med fokus på 8D – Problemlösning.

pair of hands releasing a white dove