Kvalitetssäkring av leveranser – VDA 2

VDA QMC har i juni publicerat en ny version av handboken/volymen för PPA - Process för produktgodkännande som harmoniserats med motsvarande handbok från amerikanska AIAG (PPAP). Boken är lämnad för…

Fortsätt läsa Kvalitetssäkring av leveranser – VDA 2