REPRESENTANT FÖR PRODUKTSÄKERHET - PSR/PSB

 Lagstiftning och domstolsutslag i flera olika delar av världen har visat att fordonsindustrin har ett betydligt större ansvar för produktsäkerhet än vad som är känt av de flesta. Detta ansvar omfattar fordonstillverkare, men också leverantörer i stor utsträckning.

Under den här tvådagarsutbildningen går vi igenom de juridiska förutsättningarna och var det går att finna information om produktsäkerhetsfall som rapporterats inom EU och databaser som trafiksäkerhetsmyndigheter i olika länder (t ex Storbritannien, USA och Tyskland) använder sig av.

Vi går igenom de uppgifter kan förväntas av en "PSR, Representant för produktsäkerhet" och hur ett system för produktsäkerhet kan utvecklas utifrån befintliga system för kvalitet, arbetsmiljö, informationshantering och miljöarbete.

En representant för produktsäkerhet är INTE detsamma som en kvalitetschef (i klassisk mening), men kan ses som en framtida roll med fokus på produktsäkerhet och därmed även kundtillfredsställelse.

OBS. Det pågår för närvarande ett arbete inom VDA QMC som syftar till utgivning av en standard/referenshandbok för "PSR" och en översyn av utbildningsinnehållet. Vi råder därför våra kunder att avvakta med utbildning i detta ämne till hösten 2018 då det nya materialet bör kunna vara översatt. Kontakta oss gärna om frågan är av särskilt stor betydelse.