PROCESSREVISION VDA 6.3 - CERTIFIERING

Som licensierad partner till VDA QMC genomför vi utbildningar i Processrevision enligt standarden VDA 6.3. Våra kurser genomförs med kvalificerade kursledare och följer samma upplägg och innehåll som är framtaget av VDA QMC framgår nedan och går även att läsa i kurskatalogen på VDA-QMC:s hemsida.

Kursinnehåll

Modul  Utbildning internrevisor (VDA-QMC ID 315)

 • Koppling till krav i ISO 9001 och IATF 16949:2016 (och ISO/TS 16949)
 • Översikt och skillnader mellan olika typer av revisioner
 • Införande av processorientering och riskanalys med sköldpaddsmodellen
 • Revisionsprocessen; Framtagning av revisionsprogram och avslutning av revision.
 • Planering och genomförande av processrevision
 • Utvärdering av processrevision
 • Intervjuteknik för revisorer
 • Kommunikation, etik och uppträdande (kodex) för processrevisorer.
 • Repetition av innehåll i Modul A
 • Innehåll i Processdelar
 • Del 2: Projektledning
 • Del 3: Planering av produkt och processutveckling
 • Del 4: Genomförande av produkt- och processutveckling
 • Del 5: Leverantörsstyrning
 • Del 6: Processanalys Produktion
 • Del 7: Kundservice
 • Fältfelanalys
 • Utvärdering av revisionsresultat
 • Rapportering, dokumentation och kompletteringar
 • Innehåll Processdel 1, Potentialanalys (P1)
 • Förklaringar till aktuella SI (tolkningar) och FAQ (frågor)

Modul Certifiering processrevisor (VDA-QMC ID 353)

 • Skriftligt och muntligt prov. Certifiering som processrevisor (krävs av vissa OEM tillverkare). Möjlighet till registrering.
NOT: För att få göra göra certifieringsproven (ID 353) dag 5 krävs utbildning som revisor motsv. ISO 19011 i tre dagar samt yrkeserfarenhet från industri i fem år varav två år inom kvalitet. Kontakta oss gärna för ytterligare information.