Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden. För närvarande är vi licensierade av VDA QMC för att hålla utbildningar i Processrevision VDA 6.3, Produktrevision VDA 6.5, Produktsäkerhetsanvarig, PSB/PSR och IATF 16949:2016.

  • Processrevision VDA 6.3 (4-5 dagar beroende på examinering)
  • Produktrevisioner VDA 6.5
  • Representant för produktsäkerhet, PSB/PSR
  • Ledningssystem för fordonsindustrin , IATF 16949
  • Utbildning för internrevisorer, IATF 16949
  • Problemlösning 8D-5WHY
  • Processägare i fordonsindustrin

Utbildning

(min 6 max 14 deltagare)

Plats Datum

Anmälan

senast

Platser

kvar

Pris (Kr)
Kurskod
Processrevision VDA 6.3, certifiering ID 321 Jönköping, Elite Stora hotellet 20-24 maj 29. april

4

18 500,-

(Sänkt pris)

 3325-921S
Internrevision IATF 16949 Örebro, Stora Hotellet 27-29 aug. 12. aug

12

14 500,- 3031-935
Processrevision VDA 6.3, certifiering ID 321 Örebro, Stora Hotellet 9-13 sept 12. aug

14

22 500,- 3315-937
Mognadsgrad för nya produkter, MLA (NY) Växjö, Elite Park Hotel
17-18 sept 19. aug

14

10 500,- 7012-938
Produktrevision VDA 6.5 Växjö, Elite Park Hotel

19. sept

19. aug

12

5 500,- 3511-938
Processrevision VDA 6.3 Introduktion (NY) Göteborg, Elite Park Avenue Hotel

1-2 okt.

14. sept

14

10 500,- 3312-940
Representant för produktsäkerhet Ej fastställt 8-9 okt 9.e sept 12 10 500,- 5012-941
Processrevision VDA 6.3, certifiering ID 321 Växjö, Elite Park Hotel 21-25 okt 20 sept. 14 22 500,- 3315-943

Vi kommer succesivt att utveckla utbildningmaterial inom fler områden, t ex Mognadsgrad för nya produkter (MLA), Fältfelanalys (FFA) och robusta produktionsprocesser. På förfrågan kan vi även hålla företagsanpassade utbildningar i något av ovanstående ämnen eller närliggande ämnen.

Anmälan till utbildning kan nu göras via formulär i menyn på hemsidan. Klicka här!