REPRESENTANT FÖR PRODUKTSÄKERHET - PSR/PSB

 Lagstiftning och domstolsutslag i flera olika delar av världen har visat att fordonsindustrin har ett betydligt större ansvar för produktsäkerhet än vad som är känt av de flesta. Detta ansvar omfattar fordonstillverkare, men också leverantörer i stor utsträckning.

Under den här tvådagarsutbildningen går vi igenom de juridiska förutsättningarna och var det går att finna information om produktsäkerhetsfall som rapporterats inom EU och databaser som trafiksäkerhetsmyndigheter i olika länder (t ex Storbritannien, USA och Tyskland) använder sig av.

Vi går igenom de uppgifter kan förväntas av en "PSR, Representant för produktsäkerhet" och hur ett system för produktsäkerhet kan utvecklas utifrån befintliga system för kvalitet, arbetsmiljö, informationshantering och miljöarbete.

En representant för produktsäkerhet är INTE detsamma som en kvalitetschef (i klassisk mening), men kan ses som en framtida roll med fokus på produktsäkerhet och därmed även kundtillfredsställelse.

I Januari 2019 utkom från VDA QMC en ny bok med namnet "Product Integrity" som är ett resultat av ett projekt baserat på den tidigare produkten och det tidigare utbildningspaketet i PSR/PSB. Ett nytt utbildningspaket kommer att presenteras under våren 2019 som ersätter utbildningen i PSR/PSB, men den hitillsvarande utbildningen kommer att vara godkänd även för de nya kraven.

Vi kommer att översätta den nya boken och det nya materialet och rkäknar med att ha det gjort till hösten 2019.