PRODUKTREVISIONER ENLIGT VDA 6.5

I fordonsindustrins branschkrav IATF 16949 finns bl a följande krav i 9.2.2.4

"Organisationen ska revidera produkter, genom användande av kundspecifika metoder, vid lämpliga stadier under produktion och leverans för att verifiera överensstämmelse med specificerade krav. Organisationen skall fastställa tillvägagångssätt för produktrevisioner, om inte kunden har definierat detta".

VDA Referenshandboken "Produktrevisioner VDA 6.5" beskriver ett allmänt sätt att resonera beträffande planering och genomförande av produktrevisioner. 

Vi tillhandahåller en endagsutbildning i produktrevisioner som är en översättning av VDA QMC:s utbildning ID 318 och som innehåller följande delar:

Termer och definitioner
−Introduktion
−Mål och omfattning av tillämpning
−Produktrevisioners operationsflöde
−Revisionsprogram
−Revisionsplan
−Utförande av produktrevisioner
−Rapportering
−Korrigerande åtgärder
−Kvalificering

På utbildningen går vi igenom boken och gör övningar baserat på bokens innehåll för att öka förståelsen för hur produktrevisioner kan planeras och genomföras baserat framförallt på risk, men också på hur enskilda produkter/komponenter förhåller sig till andra komponenter i ett system.

Utbildningen kan med fördel hålla internt på ert företag. Kontakta oss gärna för en diskussion och/eller för en offert.