PROCESSREVISION VDA 6.3 - INTRODUKTION

Som komplement till de fyra- och fem dagarsutbildningar i Processrevision VDA 6.3 finns nu också denna tvådagars introduktionsutbildning för personer som vill veta vad VDA 6.3 innebär och hur processrevisioner bör planeras, genomföras, följas upp och åtgärdas i enlighet med P-D-C-A tänkadet i t ex ISO 9001 och IATF 16949. Kursen är snarlik den mer omfattande utbildningen på fyra/fem dagar, men denna utbildning ger inte formell behörighet internrevisor/leverantörsbedömare enligt krav från flera OEM-tillverkare.

INNEHÅLL (ÖVERSIKT)

 • Referens till krav i ISO 9001 och IATF 16949:2016
 • Översikt och skillnader mellan olika typer av revisioner
 • Införande av processorientering och riskanalys med sköldpaddsmodellen
 • Revisionsprocessen; Framtagning av revisionsprogram och avslutning av revision.
 • Planering och genomförande av processrevision
 • Processelement P2: Projektledning
 • Processelement P3: Planering av produkt och processutveckling
 • Processelement P4: Genomförande av produkt- och processutveckling
 • Processelement P5: Leverantörsstyrning
 • Processelement P6: Processanalys Produktion
 • Processelement P7: Kundservice
 • Utvärdering av revisionsresultat
 • Rapportering, dokumentation och kompletteringar
 • Potentialanalys (P1)
Kontakta oss gärna om ni har frågor angående denna eller annan utbildning.