MOGNADSGRAD FÖR NYA PRODUKTER (MLA)

Ökad produktkomplexitet ochökad konkurrens, kombinerat med slutanvändarnas högre kvalitetskrav och stigande garanti och goodwillkostnader, har en allt större inverkan samarbetet mellan fordonstillverkare och leverantörer i fordonsindustrin.

Denna utbildning, baserad på VDA:s publikation med samma namn, lägger tyngdpunkten övergripande och konsekvent presentation av mognads nivåer inom ramen för framsteg i ett projekt som omfattar nya delar, kombinerat med en objektiv bedömning av produktens mognadsgrad och tillverkningsprocess överenskomna tider inom processen för produktframtagning.

Metodiken för bedömning av mognad baserat på kvantifierbara egenskaper (kriterier för mätning av mognadsnivå mätning) utgör en förlängning av tidigare metoder för kvalitetsplanering och kan integreras i befintliga grundkrav (t. ex. VDA volym 6 del 1, IATF 16949) och tidigare publicerade metoder (t. ex. APQP, PPA; Projektledning – t ex ISO 10006).

Den mognadsnivå säkring metoden kan tillämpas både i interna kund-och leverantörsrelationer (inom en Organisation som består av flera företag) och i externa kund-och leverantörsrelationer (mellan en Organisation och dess kund eller mellan Organisation och dess leverantör).

Utbildningen är på två dagar och innehåller följande delar:

 1. Motiv och fördelar
 2. Mål syfte och omfattning av MLA
 3. Metodik för MLA
 4. Status och eskalering
 5. Summering

Efter utbildningen kommer du att förstå

 •  Typiska problem som orsakat stora bekymmer och som måste undvikas i framtiden.
 • Påverkan på produktkostnad
 • Förstå att Rundabords borden är avsedda för A-klassificerade produkter
 • Riskbedömning och A-, B-C-klassificering av delar
 • Förstå den underliggande logiken för säkerställande av mognadsgrad
 • Förstå systemet med mognadsgrad
 • Utvärderingsvillkor (ML 0 till ML 7)
 • Utveckla en tidsplan plan baserad på ett fordons projekt, som omfattar viktiga komponenter
 • Förstå struktur och funktioner i rundabordsmöte
 • Installera och tillämpa säkerställande av mognadsgrad
 • Förstå struktur för kritisk linje
 • Definition av trafikljus färger och genomförande av åtgärder
 • Förberedelser inför en "Rundabordsmöte”
 • Statusrapport för projekt och eskalering.