REVISION AV LEDNINGSSYSTEM ISO 19011

ISO 19011- "Vägledning för revision av ledningssystem" är en generell internationell standard för vägledning av genomförande av interna såväl som externa (s k andraparts) revisioner av en organisation, oavsett bransch och oavsett ledningssystem (ISO 9001/14001/26000/45000 m fl). Standarden innehåller sju kapitel med följande innehåll:

Nr Avsnitt  
1 Omfattning  
2 Normativa hänvisningar  
3 Termer och definitioner  
4 Revisionsprinciper  
5 Leda ett revisionsprogram  
6 Genomföra en revision  
7 Kompetens och bedömning av revisorer  

Vi har tagit fram en tredagarsutbildning som med stöd i innehåll i ISO 9001 och i mer krävande standarder som IATF 16949 AS 9100 m fl ger dig kompetens i förståelsen för uppbyggnad och genomförande av process för revision av ledningssystem. Utbildningen är uppbyggs enligt P-D-C-A tänkande med ett flertal övningar och innehåller följande delar.

  Innehåll
1 Innehåll i ISO 19011
2 Revisionsprinciper
3 Revisionsprogram
4 Kompetens
5 Genomförande
6 Processyn
7 Krav i ISO 9001/IATF 16949/AS 9100 m fl
8 Vad är en bra revision ?
9 Faror och fällor
10 Benchmarking

Utbildningen leds av personer med gedigen kunskap och praktisk erfarenhet av revisioner av t ex IATF 16949.