Internrevision mot krav i IATF 16949

Mer kraftfullt och bättre processkunskap

Att göra internrevision är inte lätt och att göra bra internrevisioner är en konst. Detta har fordonsindustrin insett och därför har IATF (International Automotive Task Force) skärpt kraven rejält i den nya fordonsstandarden IATF 16949:2016. I avsnitten 7.2.3 och 7.2.4 ställs nya krav på (formell) kompetens och i 9.2 ökade krav på planering och genomförande av interna revisioner, innefattande produktrevisioner och leverantörsbedömningar.

Därför har vi tagit fram denna tredagarsutbildning där vi går igenom dels de nya kraven i IATF 16949 och ISO 9001:2015 och vad dessa krav innebär vid genomförande av olika typer av revisioner. För att få en helthetssyn går vi även igenom vad vad ISO 19011 innebär, vilket är ett av de nya kraven i 7.2.3. Kursmaterialet bygger på det material som utvecklats av VDA QMC i Tyskland. och avslutas med ett kort kunskapsprov. Följande moment ingår i kursen:

  • ISO 9001:2015: Principiella förändringar jämfört med 9001:2008. Historisk återblick

  • Krav i IATF 16949 (inkl. SS EN ISO 9001:2015: Termer och definitioner (kapitel 3), Organisation (4)

  • Krav i IATF 16949 (inkl. SS EN ISO 9001:2015): Ledarskap (5)

  • Krav i IATF 16949 (inkl. SS EN ISO 9001:2015): Utvärdering av prestanda (9) och Förbättringar (10)

  • Krav i IATF 16949 (inkl. SS EN ISO 9001:2015): Verksamhetsstyrning (8)

  • Krav i IATF 16949 (inkl. SS EN ISO 9001:2015): Planering (6) och Stöd (7)

  • ISO 19011; Planering och genomförande av revisioner

  • Kunskapsprov

Eftersom de nya kraven bygger på ett Plan-Do-Check-Act (P-D-C-A) tänkande enligt principerna i ISO 9001 har vi valt att lägga tonvikten på krav i avsnitt 5, 9 och 10. Vi undersöker även möjligheten att genomföra ett extra moment för de deltagare som skall arbeta som leverantörsbedömare.