Företagsanpassade och öppna utbildningar i IATF 16949

I september 2016 fick vi p g a vårt nära samarbete med VDA QMC i Tyskland, som är det största ackrediteringsorganet i Europa, uppdraget att översätta och distribuera den (då) nya fördonsstandarden IATF 16949. Vi översatte den under hösten 2016 och har sedan januari 2017 tryckts och distribuerat c:a 1 000 exemplar på den svenska marknaden.

Vi vågar påstå att vi kan denn standard via översättningsarbetet samt via våra arbeten som 3-parts revisorer med IATF 16949. Vi vet hur standarden ska tolkas och tillhandahåller därför öppna utbildningar i internrevision och leverantörsrevision. Vi levererar även på förfrågan internutbildning i IATF 16949 och ISO 9001 och vi arbetar med en utbildning i processägarskap.

Ett av de nya krav en I IATF 16949 är krav på processägare (som inte finns som krav i ISO 9001). Detta krav bildar tillsammans med andra krav ett P-D-C-A tänkande som väl utnyttjat är mycket kraftfullt, men som kräver en relativt långtgående kundskap som inte är lätt att förvärva på egen hand.