Produktrevision

Produktrevisioner tjänar som ett hjälpmedel för ledningen vid en oberoende utvärdering av produkter ur kundernas synvinkel och för att säkerställa att inte reklamationer uppstår från brister på produkter och dess egenskaper. Produktrevisioner indikerar också möjligheter till ständiga förbättringar.

I en produktrevision kontrolleras produktens specificerade egenskaper (d v s., överensstämmelse med reservdelslista; produktmått; material; funktionsduglighet; pålitlighet; förpackning; ID) och förväntningar från kund i specificerade villkor (packade d v s; produkten som ny; efter bruk; etc.).

Produktrevisioner VDA 6.5 beskriver användningsområdet för en produktrevision och ger förslag till ledning av ett revisionsprogram. Väsentliga revisionsaktiviteter förklaras, tillsammans med krav på kompetens för den personal som är involverad i genomförande av produktrevisioner.

Boken är på 36 sidor och har följande innehåll.

Kapitel/avsnitt Innehåll
3 Genomförande av produktrevision
4 Program för produktrevisioner
5 Revisionsplan
6 Genomförande av produktrevisioner
7 Rapportering
8 Korrigerande åtgärder
8.1 Omedelbara åtgärder
8.2 Kunskapsöverföring
9 Kvalifikationer för revisionsplanerare och revisorer

 

Vi genomför även interna företagsanpassade eller öppna utbildningar i tillämpning av VDA 6.5. Se Produkter/Tjänster.