MLA - Säkerställande av mognadsgrad för nya produkter

Mognadsgrad för nya produkter (säkerställande av) är en metod för utvärdering av risker i utvecklingsprojekt. Första utgåvan kom ut i Tyskland 2009 och 2018 gjordes en ny version och revidering av innehållet. Den är nu översatt till svenska och kommer att finnas till försäljning i början av kvartal 2.

Metoden bygger på ett trafikljussystem för utvärdering av villkor i sju delar (mognadsgrader, ML) enligt följande:

Mognadsgrad

Innebörd

ML 0

Innovations-frisläppande för fullständig produktionsutveckling

ML 1

Hantering av krav för utfärdande av avtal

ML 2

Fastställ försörjningskedjan och utfärda order

ML 3

Frisläppning av tekniska specifikationer

ML 4

Färdigställande av planering av produktion

ML 5

Artiklar från produktionsverktyg och produktionslokaler finns tillgängliga

ML 6

Process-/produktgodkännande

ML 7

Färdigställande av projekt, överföring av ansvar till produktion. Start av rekvalificering.


Säkerställande av mognadsgrad är en styrmetod inom projektledning som initieras av OEM eller av kund. Genom att tillämpa specificerade regler, såsom exempelvis ”runda bords”-samtal, där leverantören av produkter och kundens interna organisation arbetar tillsammans vid ett tidigt skede av processen för produktframtagning. Onödigt extra arbete kan undvikas när elementen i säkerställande av mognadsgrad ständigt medvetet integreras i ett tidigt skede i projektledningen.

Genom att tillämpa en strukturerad process som knyter status för definierade utvärderingsvillkor till associerad mognadsgrad, som i sin tur orienteras mot milstolpar i en övergripande projektplan, fastställd av fordonstillverkaren, säkerställs överenskommen kvalitet för den produkt som skall levereras.

Se även kursplan och beskrivning av den 2-dagars utbildning som är planerad i slutet av maj 2019.