Fordonsindustrins standard för kvalitetsledningssystem

IATF 16949 är fordonsbranschens krav på sina leverantörer och är en utveckling av den tidigare standarden ISO/TS 16949. IATF 16949 bygger på kraven i ISO 9001 i 2015 års version, men fordonsbranschen (IATF; VW, BMW, Daimler-Mercedes, PSA, GM, Ford, Chrysler-Fiat, Renault) har dessutom utökade krav på bl a:

  • Riskhantering (centralt)
  • Styrning av leverantörer
  • Produktsäkert
  • Produkter med inbyggd mjukvara
  • Interna revisioner
  • Krav på leverantörsbedömning
  • Kompetensförsörjning

IATF 16949 finns sedan 1.a Oktober att tillgå på bl a engelska (kan beställas från bl a VDA-QMC i Tyskland eller SMMT i England) och sedan 1.a januari även på svenska och kan beställas via formulär på vår hemsida. Vi undersöker möjligheterna att distruera en elektronisk version vilket förhoppningsvis kommer att kunna finnas tillgängligt under kvartal 2 2017. WEDEAQ Scandinavia AB har försäljnings-och distributionsrätt för den svenska versionen av IATF 16949:2016 och vi samarbetar med SIS Förlag AB beträffande distribution av denna produkt. Se även "Utbildning".