NY METOD FÖR FELEFFEKTANALYS FRÅN AIAG & VDA

Feleffektanalys, FMEA är en metod för att förebygga att risker för produkter eller processer får negativa konsekvenser för en kund (intern eller extern). Metoden har funnits sedan mitten av 1950-talet och började på allvar användas i fordonsindustrin ungefär 10 år senare. Med införandet av kvalitetsledningssystemen QS 9000 och senare ISO/TS 16949 och IATF 16949 har metoden fått ökad fokus eftersom det i kraven för godkännande av processer (PPAP) funnit krav på FMEA.

Det nuvarande arbertssättet bygger vanligtvis på innehållet i en bok från AIAG (Automotive Industry Action Group) från 2005, som i sin tur bygger på tidigare utgåvor från slutet av 1980-talet.

Någon bok på svenska bok har inte funnits sedan 1990-talet, men nu har vi översatt den nya utgåvan och kommer att kunna leverera den med start i slutet av November (2019).

Boken är på 235 sidor och har följande innehåll metoden är kraftigt modifierad jämfört med tidigare utgåvor. Målsättningen med metoden och boken är att de FMEA:or som utförs med den nya metoden ska vara mer logiska och att resultatet ska leda till en bättre optimering av riskminimerande åtgärder. Bland annat har en logisk följd för genomförande i 7 steg, ett nytt sätt för riskvärdering (titigare RPN) och ett nytt synsätt för hänsynstagande till övervakning vid användning införts.

Kapitel/avsnitt Innehåll
1 Inledning
2 Genomförande av konstruktions-FMEA
3 Genomförande av Process-FMEA
4 Kompletterande FMEA för övervakning och systemsvar

Vi kommer med start under 2020 att erbjuda utbildningar, men avvaktar tillvidare något tills OEM-tillverkarna (i Sverige Scania och Volvo) har tagit ställning till hur den nya metoden ska införas.