Här hittar ni litteratur som kan beställas från oss. Fler produkter kommer att tas fram under 2019-2020. Se även affärsplan/utvecklingsplan.
 
Vi säljer standarder och referensböcker ur VDA QMC:s sortiment och har även översatt fyra produkter till svenska som kan beställas via vår web-shop. Vi arbetar för närvarande med översättning av "Mognadsgrad för nya produkter, MLA" och "Fältfelanalys, FFA".


 

De böcker som finns översatta till svenska är:

  • Svensk version av fordonsstandarden IATF 16949:2016 kan beställas via web-shopen, men kan också beställas via SIS Förlag AB.
  • Processrevision VDA 6.3 har i december 2016 utkommit i en ny version och finns att beställa. De personer som deltar i kurser i VDA 6.3 får boken som en del av kursavgiften.
  • Produktrevision VDA 6.5 har i juni 2017 utkommit i en ny version. Översättningsarbetet är klart och boken finns nu att beställa. De personer som deltar i kurser i VDA 6.5 får boken som en del av kursavgiften.
  • Tilläggskrav för tjänsteföretag VDA 6.2 har under 2017 utkommit i en ny version anpassad till ISO 9001:2015. Boken innehåller tilläggskrav till ISO 9001:2015 som i vissa fall är krav från kunder på företag som levererar tjänster. Boken är översatt och godkänd av VDA QMC och kommer att finnas tryckt under januari 2019.

Under kvartal 1 2019 kommer även följande publikationer att finnas tillgängliga på svenska.

  • Mognadsgrad för nya produkter, MLA
  • Analys av fältfel och standard för revision, FFA

Vi tar även emot beställningar på andra standarder utgivna av VDA QMC, men lagerför för närvarande bara en mindre del. Kontakta oss gärna för beställning eller diskussion om behov av svensk version.