Vi har djup kunskap om ledningsarbete och metoder inom fordonsindustrin.

Vi har en samlad erfarenhet som omfattar flera olika företag av olika storlekar, från olika branscher och från olika utvecklingscykler. Eftersom vi har en gedigen erfarenhet av revisioner inom framförallt fordonsbranschen (men även från andra typer av företag) har vi en mycket god kunskap inom bl a följande områden:

  • Projektledning
  • Leverantörsstyrning
  • Processtyrning
  • Produktion
  • Kvalitetssäkring
  • Förbättringsarbete och Six Sigma

Vi kan därför snabbt analysera olika situationer inom framförallt leverantörsstyrning och produktinförande och därmed föreslå förbättringar via konsultationer. Vi har god kunskap om vad som krävs för att bli godkänd leverantör till fordonsbranschen och till branscher med liknande krav och kan hjälpa er med lösningar och åtgärder för att underlätta godkännande hos något företag med högra krav på kvalitetssäkringarbete.