Det är flera krav som har ändrats eller lagts till den nya versionen av fordonsindustrins standard för kvalitetsledningssystem.

Vid en gap-analys (förrevision) mot de nya kraven i IATF 16949 granskar vi ert ledningssystem (dokument granskning) och/eller era processer för att bedöma mognadsgrad och möjlighet till certifiering mot IATF 16949:2016. En förrevision tar normalt 1-3 dagar att genomföra beroende på storlek processernas omfattning och kan även fokuseras mot valda delar av verksamheten. Normalt ingår följande verksamheter och processer i en förrevision:

 •  Företagsledning
 • Kvalitet
 • Utveckling (Processer/Produkter)
 • Produktion inkl Underhåll
 • Inköp
 • Personal
 • Lager och avsändning
Vid en förrevision som normalt görs på två dagar fokuserar vi på följande områden:
 • Riskstyrning
 • Styrning av produktsäkerhet
 • Process för ledningens genomgångar
 • Interna revisioner
 • Leverantörsstyrning
 • Kompetensförsörjning

Resultatet är en rapport som beskriver till vilken grad ni uppfyller kraven i IATF 16949:2016 i avgörande områden.