Att göra en revision inom något område är ett redskap (ofta underskattat) för att ta reda på tillståndet hos något. Ett bra revisionssystem är som att ha vassa knivar i kökslådan; Med bra redskap går det göra ett bra jobb och vice versa.

Vi hjälper dig att göra bra revisioner och "slipa dina knivar". Bra och effektivt genomförda revisioner hjälper dig att hitta dina brister och förbättringsmöjligheter. Våra specialiteter är:

Som licensierade revisorer för International Automotive Task Force, IATF och licenspartners till VDA-QMC kan vi göra olika typer av revisioner hos er för att granska ert ledningsarbete, ert ledningssystem, er projektstyrning eller någon av era processer.