UPPGRADERINGSUTBILDNING PROCESSREVISION VDA 6.3:2016

För de personer som tidigare deltagit i utbildning för processrevision VDA 6.3:2010, finns en möjlighet att fram till 2018-06-30 uppgradera registreringen och giltigheten med en utbildning på en dag.

Denna utbildningar tar upp ändringar i VDA 6.3 (upplagan 2016) omfattande uppdateringarna i frågeformuläret, ändringar i bedömningar, potentialanalys och övriga ändringar.

Kursinnehåll (VDA QMC ID 333)

  • VDA 6.3 uppdateringar
  • Ändringar i kompetenskrav
  • Ändringar i innehåll i frågeformuläret inklusine ändringar för minkrav
  • Allmänt angreppssätt (Baseline) har utgått
  • Ändringar avseende kalkylering av resltat
  • VDA 6.3 Potentialanalys
  • Revisionsrapporten, dokumentation och avslutande rapport har ändrats.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov och vid godkänt resultat erhålls "Certifikat över kvalifikation"