Vi bedriver öppna utbildningar baserat på kursmaterial från VDA QMC inom nedanstående områden. För närvarande är vi licensierade av VDA QMC för att hålla utbildningar i Processrevision VDA 6.3, Produktrevision VDA 6.5, Produktsäkerhetsanvarig, PSB/PSR och IATF 16949:2016.

  • Processrevision VDA 6.3 (4-5 dagar beroende på examinering)
  • Produktrevisioner VDA 6.5
  • Representant för produktsäkerhet, PSB/PSR
  • Ledningssystem för fordonsindustrin , IATF 16949
  • Utbildning för internrevisorer, IATF 16949
  • Problemlösning 8D-5WHY
  • Processägare i fordonsindustrin (Maj 2018)

Utbildning

(min 6 max 14 deltagare)

Plats Datum

Anmälan

senast

Platser

kvar

Pris (Kr)

Kurs-

beskrivning

Processrevision VDA 6.3, certifiering ID 321
Örebro (Stora Hotellet) 19-23 februari FULLT

(reservlista)

21 500,-
Internrevision IATF 16949 Örebro (Stora Hotellet) 6-8 mars 28.e febr.

6

14 500,-
Processrevision VDA 6.3, certifiering ID 321 Växjö (Stadshotellet) 14-18 maj FULLT

(reservlista)

21 500,-
Processrevision VDA 6.3, uppgrad.ID 333 Göteborg (Elite Plaza) 29 maj 14 maj

12

4 900,-
Processägare för fordonsindustrin Göteborg (Elite Plaza) 30 maj 30 april

20

4 900,-

Vi kommer succesivt att utveckla material inom fler områden, t ex robusta produktionsprocesser, produktrevision, NTF-No Trouble Found m m. På förfrågan kan vi även hålla företagsanpassade utbildningar i något av ovanstående ämnen eller närliggande ämnen.

Anmälan till utbildning kan göras i detta pdf-formulär