Vi tillhandahåller företagsanpassade och öppna utbildningar i IATF 16949

Den 1.a Oktober 2016 gav IATF ut den nya version av  "Automotive Quality Management System System Standard" och efter den 1.a Oktober 2017 får inga 3.e partsrevisioner mot den föregående standarden ISO/TS 16949:2009 göras (se övergångsregler på IATF:s hemsida). Vi har översatt denna nya standard till svenska (se Böcker) och det finns mycket som är nytt i den bl a:

  • Riskhantering (viktigt)
  • Styrning av leverantörer
  • Produktsäkerhet
  • Produkter med inbyggd mjukvara
  • Interna revisioner
  • Krav på leverantörsbedömning
  • Kompetensförsörjning

Det finns flera företag som erbjuder öppna utbildningar i förståelse för de nya kraven och skillnaderna mellan kraven i ISO/TS 16949 och IATF 16949. Vi rekommenderar samtliga företag med ambition att vara certifierade enligt IATF 16949 att så snart det är möjligt utbilda ledningsgruppen i vad skillnaderna innebär. En sådan utbildning tar 1-2 dagar vilket vi offererar efter förfrågan. Eftersom kraven på kompetens för 1.a och 2. revisorer har höjts kommer vi under första halvåret att ta fram en utbildning för internrevisorer baserat på kursmaterial från VDA QMC.