Vi kan processrevisioner som få andra.

PROCESSREVISION VDA 6.3

En processrevision med hjälp av standarden/metoden VDA 6.3 är ett sätt att granska förutsättningarna för genomförande av ett projekt för införande av en ny produkt. Metoden innebär innebär (enligt överenskommelse) granskning av följande moment i produktframtagningskedjan:

  • Projektstyrning
  • Planering av produkt & processutveckling
  • Genomförande av produkt & processutveckling
  • Leverantörsstyrning
  • Processanalys för produktion
  • Kundvård, kundtillfredsställelse
Omfattningen kan anpassas till behov och innehåller nedanstående moment. Beroende på projektets storlek och betydelse omfattar en typisk processrevision mellan 1.5 och 4 dagar, med en revisor, men kan utökas till att omfatta fler revisorer och fler dagar vid komplexa projekt.

 

Vid införande av nya (komplexa) produkter eller omfattande projekt är det en god investering att göra en riskanalys i form av en processrevision med VDA 6.3 som stöd.

Som licensierad partner till VDA QMC genomför vi även (öppna och företagsanpassade) utbildningar i Processrevision VDA 6.3. Våra kurser genomförs med kvalificerade kursledare och följer samma upplägg och innehåll som är framtaget av VDA QMC och  går även att läsa i kurskatalogenVDA-QMC:s hemsida.