Kvalitetssäkring och processtyrning för krävande kunder.

NYHET (19-06-09 rev): Ny version av FMEA inom kort. Se Nyhetsarkiv

Vi representerar VDA QMC in Skandinavien och är ansvariga för att tillhandahålla kunskapsutveckling och utbildning i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island, baserat på kompetens, utbildningsmateriel och handböcker som publiceras av VDA QMC i Tyskland.  


Vi är också licensierade revisorer för IATF och VDA QMC (VDA 6.3) och erbjuder olika typer av revisionstjänster.