Medarbetare på WEDEAQ SCANDINAVIA AB

Namn Roll Arbets-/Kompetensområden Bild
Göran Anderberg Styrelseordförande
 • IATF 16949
 • Processrevision VDA 6.3
 • Produktrevision VDA 6.5
 • MLA
Gunnar Bergstedt VD
 • IATF 16949
 • Processrevision VDA 6.3
 • Produktsäkerhet PSB/PSR
 • MLA
 
Irene Bergenstråhle Konsult
 • IATF 16949
 • Produktrevision VDA 6.5
 • MLA
Bertil Rengfelt Konsult
 •  Processgodkännande PPAP
 •  Leverantörsutveckling
 • IATF 16949
  Uppdateras inom kort
Jacob Helms Havgaard Konsult
 • Affärsutveckling Danmark
 • IATF 16949
 • VDA 6.3
 • APQP4Wind
 
Sofie Anderberg Administration
 • Kursplanering
 • Litteratur