Medarbetare på WEDEAQ SCANDINAVIA AB

Namn Roll Arbets-/Kompetensområden Bild
Göran Anderberg Styrelseordförande
 • IATF 16949
 • Processrevision VDA 6.3
 • Produktrevision VDA 6.5
Gunnar Bergstedt VD
 • IATF 16949
 • Processrevision VDA 6.3
 • Produktsäkerhet PSB/PSR
 
 Uppdateras inom kort
Irene Bergenstråhle Konsult
 • IATF 16949
 • Produktrevision VDA 6.5
Bertil Rengfelt Konsult
 •  Processgodkännande PPAP
  Uppdateras inom kort
Jacob Helms Havgaard Konsult
 • Affärsutveckling Danmark
 • IATF 16949
 
Sofie Anderberg Administration
 • Kursplanering
 • Litteratur