Baserat på vår affärsidé, vår utvecklingsplan samt den litteratur som finns utgiven av våra licensgivare i Tyskland VDA QMC bedriver vi för närvarande utbildning, konsultation, revisioner och utgivning av littearur på svenska inom följande kompetensområden:

  • Processrevisioner; VDA 6.3
  • Ledningssystem för kvalitet;IATF 16949
  • Produktrevisioner; VDA 6.5
  • Gap-Analys; IATF 16949
  • Ledningssystem för produktsäkerhet (PSMS)
  • Representant för produktsäkerhet (PSR/PSB)

Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla vår verksamhet och våra kompetensområden för att tillfredsställa det kompetensbehov som kan finnas hos framförallt leverantörer till fordonsindustrin samt OEM tillverkare. Se utvecklingsplan för ytterligare information.