Vi utvecklar ständigt nya produkter och tjänster baserat på material från VDA QMC.

Vår ambition är att stödja industriföretag i krävande branscher med kompetensutveckling baserat på den kunskap som vi själva utvecklat och som utvecklats av den tyska fordonsindustrin genom VDA QMC. Därför arbetar vi nu med utveckling av följande produkter:

 
UTVECKLINGSPLAN
MLA - Maturity Level Assurance Översättning av bok och utbildningsmaterial

MLA beskriver aktiviteter som i ett utvecklingsprojekt bör föregå framtagning och dokumentation av PPAP. Se produktbeskrivning och kursplan.

VDA 6.2 Översättning av standard VDA 6.2 innehåller tilläggskrav till ISO 9001 för företag som levererar tjänster till fordonsindustrin. VDA 6.2 är lämplig att studera även för andra företag som levererar tjänster som som vill göra "mer" än vad som krävs i ISO 9001.
ECT - Effective Core Tools Framtagning av utbildningsmaterial Vi arbetar med en egen produkt som vi kallar "Effective Core Tools" som är en utveckling av de metoder som i fordonsindustrin kallas för Core Tools."Vår" produkt innebär att du ska kunna utforma verkningsfulla processbeskrivningar och styrplaner och att du ska kunna styra och följa upp dina processer med effektivt. Se produktbeskrivning.
För närvarande pågår en översyn i Berlin av ett flertal av de referenshandböcker och manualer som tidigare publicerats p g a övergången till IATF 16949. Dessa projekt omfattar bl a "Product Integrity", VDA 2 (PPAP), VDA (Mätsystemanalys) och FMEA. Så fort möjlighet ges kommer vi att ansöka om möjlighet till översättning av dessa och ta fram utbildningsmaterial på svenska och vid behov på andra skandinaviska språk.