Wedeaq Scandinavia tillhandahåller kunskap i kvalitetsledning och kvalitetsmetodik till den nordiska industrimarknaden, fordonsindustrin eller andra krävande branscher i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, främst baserat på lösningar och standarder utvecklade av VDA QMC i Berlin. 

Lösningar och metodik skall tillhandahållas genom öppna utbildningar, företagsanpassade utbildningar, konsultverksamhet och revisioner. Översättningar av standarder till svenska är en väsentlig del i vår verksamhet.

Se vidare på "Produkter och tjänster" för ytterligare information om aktuella produkter och i utvecklingsplan för kommande produkter.