<-- Äldre inlägg

VDA 6.2, MLA och Fältfelanalys på svenska

Publicerat 2019-01-02

Vi arbetar kontiuerligt med översättning av publikationer från VDA QMC till svenska och kommer den närmaste tiden att publicera följande böcker; Se även Produkter och Tjänster - Litteratur.

Den svenska versionen av VDA 6.2, tilläggskrav för kvalitetssäkring av tjänsteföretag, är nu godkänd på svenska. Den kommer att lämnas på tryck och finnas för beställning under januari 2019.

Mognadsgrad för nya produkter, MLA (Maturity Level Assurance). Översättningsarbetet är klart och kommer att lämnas för godkännande inom kort. Boken för väntas vara i tryck under kvartal 1.

Fältfelanalys, FFA (Field Failure Analysis). Översättningsarbetet har påbörjats och förväntas vara klart under kvartal 1. Boken förväntas vara publicerad under kvartal 2.

Utbildningar inom dessa ämnen kommer att planeras i förhållande till att vi godkänns av VDA QMC som behöriga utbildare. Kontakta oss gärna vid förfrågan om innehåll eller planering av utbildning.


Svensk version av Produktrevisioner VDA 6.5

Publicerat 2018-04-07

VDA 6.5 är en standard för planering och genomförande av produktrevisioner. Den är generellt utformad och författad så att den ska kunna användas i så gott som alla organisationer där produktrevisioner krävs av kund eller i t ex IATF 16949. Den svenska översättningen är nu färdigbearbetad och finns att beställa via vår web-shop.


Samarbetspartner i Danmark

Publicerat 2018-02-05

Med start 1.a Februari har vi nu tecknat avtal med Q-CON i Danmark om affärsutveckling för den danska marknaden. Jacob Helms Havgaard på Q-CON AS kommer att ansvara för försäljning av VDA QMC:s produkter i Danmark och även arbeta med konsultation och utbildning med inriktning på metoder och standarder som utvecklats av fordonsindustrin. Se Q-CON:s hemsida för ytterligare information om verksamheten.


Ny Web-shop för VDA QMC litteratur

Publicerat 2017-10-16

Integrerat i vårt affärssystem i Visma finns nu en web-shop där vi i överenskommelse med VDA QMC kommer att kunna tillhandahålla all litteratur som finns som finns i VDA QMC:s sortiment. Vi kommer succesivt att bygga upp vårt lager, men avsikten är att ni ska kunna köpa all litteratur från VDA QMC via oss, men med kortare leveranstider och till samma pris som från VDA QMC:s egen web-shop. I mån av intresse kommer vi också att översätta litteraturen till svenska.


Ny utbildning i internrevision IATF 16949:2016

Publicerat 2017-07-11

Ny utbildning i internrevision enligt krav i IATF 16949:2016, där vi går igenom de nya kraven i standarden samt de viktigaste nya krav i ISO 9001:2015 och hur dessa hänger ihop. Vi går även igenom de grundläggande kraven i ISO 19011 som ligger till grund för godkännande som internrevisor. Se kurskatalog för ytterligare beskrivning


<-- Äldre inlägg