<-- Äldre inlägg

Svensk version av AIAG & VDA FMEA

Publicerat 2019-07-18

Översättningen till svenska av den nya handboken för Felsätt och Feleffektsanalys pågår för fullt. Tillsammans med en översättare med erfarenhet av fordonsbranschen arbetar vi så snabbt det går och räknar med att ha den klar som planerat i mitten av augusti. Vi räknar därmed med att kunna leverera boken i kvartal 4.

Den nya boken ersätter den nuvarande utgåva 4 från AIAG och är betydlig bättre och mer pedagogisk än den föregående. VDA har också tagit fram två utbildningar (441 - 1 dag och 442-2 dagar) som vi kommer att kunna erbjuda i November eller December.


Ny version av Feleffektanalys, FMEA

Publicerat 2019-05-29

Sedan slutet av 2017 har VDA QMC i Tyskland haft ett samarbetsprojekt med motsvarande organisation i USA (AIAG) angående utveckling av en ny förändrad version av fordonsindustrins handbok för arbete med feleffektanalys, FMEA.Våra planer för leveranser av litteratur och utbildning för denna nya (helt genomarbetade) metod är följande:

  1. Leverans bok på engelska fr o m juli 2019
  2. Leverans av översättning till svenska fr o m November 2019
  3. Genomförande av utbildningar på svenska fro m December 2019/Januari 2020.

Vi avvaktar information från fordonsindustrins representanter beträffande övergångsregler från nuvarande standard från AIAG (FMEA utg 4). Sammanfattande information hittar ni via detta "Produktblad".

NYHET 19-06-09: Processen för framtagning av översättning till svenska har påbörjats och vi kommer att genomgå officiell utbildning i den nya metoden under sommaren.


VDA 6.2, MLA och Fältfelanalys på svenska

Publicerat 2019-01-02

Vi arbetar kontiuerligt med översättning av publikationer från VDA QMC till svenska och kommer den närmaste tiden att publicera följande böcker; Se även Produkter och Tjänster - Litteratur.

Den svenska versionen av VDA 6.2, tilläggskrav för kvalitetssäkring av tjänsteföretag, är nu godkänd på svenska. Den kommer att lämnas på tryck och finnas för beställning under januari 2019.

Mognadsgrad för nya produkter, MLA (Maturity Level Assurance). Översättningsarbetet är klart och kommer att lämnas för godkännande inom kort. Boken för väntas vara i tryck under kvartal 1.

Fältfelanalys, FFA (Field Failure Analysis). Översättningsarbetet har påbörjats och förväntas vara klart under kvartal 1. Boken förväntas vara publicerad under kvartal 2.

Utbildningar inom dessa ämnen kommer att planeras i förhållande till att vi godkänns av VDA QMC som behöriga utbildare. Kontakta oss gärna vid förfrågan om innehåll eller planering av utbildning.


Svensk version av Produktrevisioner VDA 6.5

Publicerat 2018-04-07

VDA 6.5 är en standard för planering och genomförande av produktrevisioner. Den är generellt utformad och författad så att den ska kunna användas i så gott som alla organisationer där produktrevisioner krävs av kund eller i t ex IATF 16949. Den svenska översättningen är nu färdigbearbetad och finns att beställa via vår web-shop.


Samarbetspartner i Danmark

Publicerat 2018-02-05

Med start 1.a Februari har vi nu tecknat avtal med Q-CON i Danmark om affärsutveckling för den danska marknaden. Jacob Helms Havgaard på Q-CON AS kommer att ansvara för försäljning av VDA QMC:s produkter i Danmark och även arbeta med konsultation och utbildning med inriktning på metoder och standarder som utvecklats av fordonsindustrin. Se Q-CON:s hemsida för ytterligare information om verksamheten.


<-- Äldre inlägg