Vår utvecklingsplan är att ta fram referenshandböcker på svenska för metoder och standarder utvecklade av VDA QMC. Vi arbetar för närvarande med översättning av VDA 6.5 Produktrevision och VDA 2;Tilläggskrav till ISO 9001:2015 för tjänsteföretag till fordonindustrin. Under början av 2018 förväntas en ny handbok i Process-/Produkt FMEA ges ut i engelsk version och då ska vi försöka ta fram den på svenska. Det pågår också ett arbete med framtagning av en referenshandbok i PSR-Representant för produktsäkerhet som vi tror att den kommer att vara intressant för den svenska marknaden.

Övriga handböcker från VDA QMC om vi levererar i engelskt originalspråk och som vi kan ta fram på svenska vid önskemål är t ex;

  1. VDA 19 - Granskning av teknisk renhet
  2. NTF - No Trouble Found
  3. MLA - Mognadsgrad för nya produkter
  4. RPP - Robusta Produktions Processer.
  5. VDA 1 - Dokumentation och arkivering
  6. Process för hantering av speciella egenskaper
  7. Standardiserd process för hantering av kundreklamationer
  8. Fältfelanalys.

 

Kontakta oss gärna om ni har önskemål eller behov av ev svensk version av någon av ovannämnda publikationer, eller någon annan publikation utgiven av VDA QMC som inte ännu har distruberats i Skandinavien.