I vår långsiktiga utveckling ingår att ta fram referenshandböcker på svenska för metoder och standrader utvecklade av VDA QMC. De produkter som vi för närvarande tror kan vara av intresse är:

 

1. VDA 19 - Granskning av teknisk renhet

2. NTF - No Trouble Found

3. MLA - Mognadsgrad för nya produkter

4. RPP - Robusta Produktions Processer.

5. Feleffektanalys - FMEA

 

Det pågår bl a ett abete inom fordonindustrin att harmonisera de två referenshandböcker för FMEA som idag finns från AIAG respektive VDA QMC, som väntas vara klar under kvartal 2, 2017 i engelsk version. Kontakta oss gärna om ni har önskemål eller behov av ev svensk version av någon av ovannämnda publikationer, eller någon annan publikation utgiven av VDA QMC som inte ännu har distruberats i Skandinavien.