Som licensierad partner till tyska fordonsbranschens branschorgan och standardinstitut, VDA QMC ska vi till den skandinaviska marknaden tillhandahålla (översatt) litteratur, konsulthjälp, utbildningar och revisioner till (i första hand) leverantörer till den skandinaviska fordonsindustrin och OEM tillverkare av fordonsprodukter. Vi skall i första hand erbjuda produkter som krävs eller som relateras till i fordonsindustrins krav på leverantörer, IATF 16949, men det kan även omfatta produkter som tillhandahålls som utbildning eller handbok av VDA QMC.

Se vidare på "Produkter och tjänster" för ytterligare information om aktuella produkter och i utvecklingsplan för kommande produkter.